Norden-yhdistysten liiton lausunnot

23.11.2016 klo 14:28
Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä.

Norden-yhdistysten liitto (NYL) antoi Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä kaksi lausuntoa. Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä. 

 

Lausunto koskien Pohjoismaiden rautateitä  

Pohjoismaisten valtiollisten rautatieyhtiöiden välinen yhteistyö on tänä päivänä hyvin rajallista. On tärkeää, että emme jatka näiden valtion johtamien yhtiöiden suhteen aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut viimeisten 150 vuoden aikana.  

Mitä infrastruktuuriin ja liiketoimintaan sekä matkatarjontaan ja matkalippujen kehittämiseen Pohjoismaiden välillä tulee, olisi paljon tehokkaampaa, jos pohjoismaisten rautatieyhtiöiden DSB:n, NSB:n ja VR:n välinen yhteistyö olisi tiiviimpää. Näin ollen Norden-yhdistysten liitto (FNF) ehdottaa, että Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen rautatiet yhdistetään. 

Yhtäältä tämä auttaisi pohjoismaisia rautateitä varustautumaan globalisaation mukanaan tuomaan kovaan kilpailuun liikenteen ja infrastruktuurin alalla, ja toisaalta yhdistämisen ansiosta matkustamisesta voisi tulla yksinkertaisempaa ja halvempaa Pohjoismaiden asukkaille. Osana tätä visiota on myös kehittää yhteispohjoismainen Matkakortti ja tarjota halpoja pohjoismaisia matkalippuja. 


Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajisto

Kööpenhamina, 30. lokakuuta 2016

 

Lausunto koskien pohjoismaista sähköistä identiteettiä (e-ID)

Pohjoismainen sähköistä identiteettiä koskeva projekti « Nordic e-ID Survey » kartoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimesta sähköiseen identiteettiin liittyviä ratkaisuja Pohjoismaissa vuonna 2016. Raportin johtopäätös on, että « sähköisen identiteetin tasolla ei ole tehty pohjoismaisia yhteensovituksia. EU-asetus (elDAS) on hyvin yleinen, eikä se pakota pohjoismaiseen harmonisointiin. »

Tämän aiheen osalta olisi tarvetta järjestelmällistää pohjoismaista yhteistyötä. Emme voi antaa kehityksen johtaa uusien digitaalisten muurien rakentumiseen asukkaiden, liike-elämän ja viranomaisten välille Pohjoismaissa. 

Norden-yhdistykset kehottavat pohjoismaisia hallituksia kehittämään yhteisen järjestelmän sähköiselle identiteetille Pohjoismaissa. 


Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajisto

Kööpenhamina, 30. lokakuuta 2016

 

Kuva: Johannes Jansson/norden.org